Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Aktivitets -og samværstilbuddet Gnisten
Aktivitets -og samværstilbuddet Gnisten
Topfrise 2

It og udviklingshæmmede


På Gnisten mener vi at alle skal have adgang til at bruge it, uanset handicap og funktionsniveau!Af Søren Andersen
Pædagog, Gnisten
Lundebjergvej 76 - 3600 Frederikssund

Gnisten, som er et aktivitets- og samværstilbud, for voksne udviklingshæmmede, som er i fortsat udvikling - med at implementere it på forskellige platforme for både brugere og personale.

Igennem en årrække er der på Gnisten blevet gjort tiltag for at inddrage flere forskellige it-værktøjer i det daglige arbejde. Gnistens brugergruppe, som er sårbare på flere kommunikative områder, og udviklingsmæssigt på mange områder er i førskolealderen, har selvfølgelig brug for støtte og opbakning, når man har udfordringer som eksempelvis ikke at kunne læse, skrive eller regne og så skal til at arbejde i "den digitale verden"

Til gengæld repræsenterer computere m.v., noget som brugerne har stor glæde af, nemlig at en computer reagerer på samme måde, hver gang den bliver påvirket som tidligere. (Til forskel fra mennesker!) På denne måde oplever brugerne en klar forudsigelighed og genkendelighed, som gør it til et godt værktøj for denne gruppe.Gnisten var med i opstarten at "herbor" i 2004

For år tilbage fik Gnisten tilbud om at være med blandt de første der blev introduceret til "herbor" systemet. "Herbor" er en meget brugervenlig opsætning af mail, fotosamling, kalenderfunktion m.v., som er direkte udviklet til udviklingshæmmede. Nogle brugere har haft meget stor glæde af dette tilbud, og har herigennem kunne have jævnlig kontakt med pårørende og venner. Specielt som ikke hjemmeboende, har det været dejligt at kunne skrive hjem, få en hilsen hjemmefra, sende eller modtage billeder, og på denne måde kunne opretholde en god kontakt med sine pårørende. Man har også mulighed for at se alle sine fotos som diasshow, hvor de bemærkninger der er skrevet til billederne bliver læst automatisk op.

Pårørende til herbor-bruger, der ikke har noget verbalt sprog, fortæller: Det er dejligt for os som pårørende at kunne sende Lars en hilsen og nyt herfra, og ikke mindst at kunne høre nyt fra hans hverdag. Det gør både Lars og os glade. Han har stor glæde af den livshistorie vi har lagt på herbor, vi tror det giver en følelse af at "høre til" og være en vigtig del af familien.

Lars har også stor glæde af mailen med syntetisk tale; den giver et større tilhørsforhold til dem han kender. Som handicappet et det ofte vanskeligt at få et fysisk netværk så derfor er herbor et godt tilbud, som giver mulighed for kontakt med andre.


Lars ser billeder på sin herborsideComputere bliver en del af hverdagen på Gnisten

At "herbor" blev introduceret på Gnisten, indebar også at brugerne havde adgang til en computer, så der blev indkøbt og installeret computere i alle grupperum.

Det viste sig hurtigt at flere brugere også kunne bruge computeren til flere andre ting, både det underholdende, men også det mere indlæringsmæssige. Der er brugere der bruger meget tid til at finde billede på Google, eller at finde filmklip og musik på "You tube". Her er jo uendelige muligheder for at finde noget som kan interessere, næsten lige meget hvilken speciel interesse man nu har. Vi har brugere der nyder at lægge kabaler, spille spil eller øve let regning/læsning. Der kan ligge en fare i at man kunne sætte sig ved en computer og isolere sig, men det sker ikke, da der er "mange om buddet" og det betyder at man ofte sidder ved siden af hinanden, ligesom Gnistens personale selvfølgelig er opmærksom på at ingen forsvinde ind i "den digitale verden"

Pårørende til bruger, der aktivt bruger PC og ipad, fortæller: Han kom sent i gang med at bruge it og vi troede ikke han var i stand til at bruge en PC, men det viste sig at det var han i høj grad.

Hurtigt lærte han at bruge en PC og også at bruge internettet. Brugen af computer har de efterfølgende år medvirket til en positiv udvikling hos ham såvel på det personlige som på det sociale planIt kan også være relationsskabende

Vi har gennem årene oplevet en stadig større forståelse for brugen af disse værktøjer og har oplevet at brugere gennem deres "herbor" profil, har kunne fortælle om sig selv på en helt unik måde. Eksempelvis har vi for nylig oplevet en bruger, vise sine barndomsbilleder til en anden bruger, som blev noget imponeret, til stor glæde for begge. En bruger har (som tidligere beskrevet)sin livshistorie indlagt på "herbor" og kan hermed fortælle omverdenen hvem han er, hvor han kommer fra etc.; noget han ellers ville være kommunikativt totalt afskåret fra. Gennem at kunne dette er han i stand til at skabe relationer på en kvalitativ måde.


Monica og Jakob sammen ved en iPadIpad på Gnisten for brugerne

På Gnisten er vi også begyndt at introducere ipad (tablets) til brugerne. Disse er blevet modtaget med stor interesse og motivation af brugerne. Den intuitive måde man navigerer på disse, ser ud til at være en meget enkel og ligefrem måde for brugerne, der syntes hurtigt at forstå principperne i betjeningen. Brugerne er meget begejstrede, og betjeningen v.h.a. touchskærmen er, sammen med formatet, med til at gøre det til et godt værktøj, som vi helt sikkert kan udvikle meget endnu. En af udfordringerne kan være at finde relevante app's (programmer) da der er udviklet flere hundrede tusinde man kan søge imellem. Det må endvidere også gerne være danskudviklede (med dansk tale/tekst o.s.v.), da det selvfølgelig gør dem mere brugervenlige for brugerne (og personalet).

Der er udviklet app's hvor man kan spille musik, se tegnefilm, spille memory, lægge puslespil og meget mere, så mulighederne er mange, men det kræver at der stadig er personale der kan hjælpe med at navigere mellem alle tilbuddene. Der er endvidere det problem, at der er en del af disse app's som der skal betales for, ved brug af en kode med adgang til en konto.

Ipad's kan endvidere bruges som kamera der både lave fotos og video i god kvalitet, og her ligger mange muligheder endnu. Der findes eksempelvis apps der gør det muligt at sende fotos eller videoer som mails.

På Gnisten har vi en bruger, Ole, der efter at have blevet introduceret for en ipad blev så begejstret at han syntes han selv ville have en. Efter aftale med Oles bosted har vi efterfølgende været i byen og indkøbt en ipad sammen. At Ole og jeg har indkøbt, og jævnligt bruger tid på den sammen, har betydet at vi har fået en særlig relation til hinanden. Bl.a. gennem den gensidige anerkendelse og respekt der ligge i, at Ole bliver stadig bedre til bruge de forskellig apps, og ikke mindst vælge fra og til, og at jeg kan hjælpe, inspirere og motivere ham.


Ole og Søren med Oles iPadIpad på Gnisten for personalet

Der er selvfølgelig også muligheder for at bruge ipads for personalet, eksempelvis i forbindelse med uddannelse osv.. Der er for nylig kommet en glimrende app som viser tegn til tale på en meget enkel og tydelig måde, som vil være helt relevant for personaler der bruger dette kommunikationsværktøj.

Der ligger også app's som er interessante i forbindelse med den neuropædagogiske uddannelse - her kan man kan se hjernen i 3D, læse fakta om hjernen m.v..

Endvidere er der app's omkring førstehjælp, en glimrende medicinhåndbog o.m.a.. Der er også app's der er boardmaker-lignende, og app's hvor man kan lægge fotos og tekster ind som støtte til mennesker med kommunikationsproblemer.Fremtiden!?

Umiddelbart ligger der mange muligheder i brug af it i hverdagen sammen med Gnistens brugergruppe, og der vil uden tvivl være øget fokus på brug af dette værktøj. Det vil nok ikke vare længe før mange brugere selv har tablets som umiddelbart vil kunne erstatte den obligatoriske dag- / kontaktbog. Det vil så være muligt at have både fotos, små videoer og tekst med frem og tilbage på tablets, som erstatning for printede fotos og håndskrevne meddelelser.

Et andet eksempel på ny teknologi som vil være brugbart, er Skype eller FaceTime, som er direkte videooverførsel - live. Det ville selvfølgelig være oplagt at bruge denne kommunikationsform mellem bosteder og pårørende. Det vil eksempelvis være muligt at kunne kommunikere med hinanden med "tegn til tale" ved hjælp af disse værktøjer.

Nogle af udfordringerne for personalet, vil som sagt være at kunne navigere i og udvælge relevante programmer og apps, kunne parre dem med de rigtige brugere (-grupper), holde sig opdateret m.v.. En anden udfordring er at næsten alle programmer (apps eller android), er udviklet på engelsk, og ofte er udviklet med udgangspunkt for et amerikansk marked.

En ting springer dog i øjnene, og det er den meget motiverende og inspirerende faktor disse værktøjer har på udviklingshæmmede. Det virker noget mere motiverende at arbejde med tal på ipad, end med papir og blyant!

Umiddelbart er det så ikke sikkert at det er brugerne, der vil bremse brugen af disse muligheder, det vil nok mere være personale og pårørende der "hænger i bremsen".herbor se : www.flexus.dk

"Tegn til tale" se : TegnApp (App store eller Android. ) Gratis

App om hjernen : 3D Brain (App store eller Android. ) Gratis

"live video" Skype eller Facetime (apple) begge gratis

Andre relevante apps : model me kids" , "sonic pics", "tap to talk" , "Alexicom AAC" , "dot to dot", "yesno", og mange flere

Nyheder

29. november 2019
Julefest for brugere og pårørende
29. oktober 2019
Fyraftensmøde for pårørende

Kalender

29. november 2019
Julefest for brugere og pårørende

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Aktiviteter/Aktivitetstilbud/It