Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Aktivitets -og samværstilbuddet Gnisten
Aktivitets -og samværstilbuddet Gnisten
Topfrise 4

Brugerrepræsentantskab på Gnisten

Forretningsorden

1. Der foretages, hvert år på et pårørendemøde, valg af medlemmer til Brugerrepræsentantskabet.
Brugerrepræsentantskabet består af mindst 3 medlemmer.
Hvert medlem er valgt for 2 år ad gangen.
Medlemmerne fratræder/genvælges på skift.

2. Ved første Brugerrepræsentantskabsmøde efter valget, udpeger medlemmerne en formand af sin midte.

3. Der afholdes mindst 4 Brugerrepræsentskabsmøder om året.

4. Der skal afholdes møde, hvis formand og/eller forstander/stedfortræder finder, at der foreligger sager, som Brugerrepræsentantskabet bør tage stilling til, eller underrettes om.

5. Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Det vil fremgå af mødereferater hvornår kommende møde afholdes.

6. Der udarbejdes en dagsorden til hvert møde. 
Dagsordenen forfattes af formand og forstander/stedfortræder i fællesskab.

7. Dagsordenen skal indeholde:
Underretning fra formand og Gnistens ledelse
Daglig drift og økonomi
Dagsordenen udsendes til Brugerrepræsentskabets medlemmer, senest 1 uge før mødets afholdelse

8. Gnisten stiller mødelokale til rådighed og sørger for forplejning.

9.Der deltager 1 medarbejder fra Gnisten og forstander/stedfortræder, som tager referat.
Dagsorden og referat fra sidst afholdte møde, udsendes til samtlige pårørende senest 14 dage efter mødets afholdelse
Referaterne samles i et ringbind, som erstatter protokol.

Nyheder

29. november 2019
Julefest for brugere og pårørende
29. oktober 2019
Fyraftensmøde for pårørende

Kalender

29. november 2019
Julefest for brugere og pårørende

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brugerrepræsentantskab