AKU-center Gnisten
Social service
Årshjul

Om Gnisten

Gnisten er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 for voksne borgere med udviklingshæmning. Vi er et lille tilbud med stor rummelighed og fokus på kommunikation, sansestimulering, individ og fællesskab. Hverdagen er præget af struktur og forudsigelighed, som giver et trygt miljø for den enkelte og dermed plads til at udvikle sig og danne sociale relationer.

Vi er i hverdagen opdelt i 3 grupper. Både brugere og personale er tilknyttet en fast gruppe, men har også mulighed for at deltage i aktiviteter på tværs af grupperne. Vi har en mindre have med bl.a. sansegynge og små terrasser samt vores store tipi med bålplads.    

Vi har mange årlige traditioner med rutiner, som brugerne nyder godt af, eksempelvis jul og påske. Også her er der plads til individet i et trygt fællesskab.    

Kvalitetssikring

TilsynSeneste tilsyn


Nyheder