AKU-center Gnisten
Social service
Gnisten

Velkommen til Gnisten

Gnisten er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 for voksne borgere med udviklingshæmning.

Vi er et lille tilbud med stor rummelighed og fokus på kommunikation, sansestimulering, individ og fællesskab - hvor der er plads til alle. Hverdagen er præget af struktur og forudsigelighed, som giver et trygt miljø for den enkelte og dermed plads til at udvikle sig og danne sociale relationer.

Vi er i hverdagen opdelt i tre små grupper- Nord, Midt og Syd. Både brugere og personale er tilknyttet en fast gruppe, men har også mulighed for at deltage i aktiviteter på tværs af grupperne, fx fællessang.  

I løbet af året tager vi også på forskellige udflugter og har desuden gode traditioner omkring højtiderne, som vi holder i hævd.  

Vores fysiske rammer er tilpasset vores brugergrupper - bl.a. har vi en sansegynge og små terrasser samt vores store tipi med bålplads, som vi er rigtig glade for.    

Herudover dyrker vi vores mange årlige traditioner med rutiner, som brugerne nyder, fx jul og påske. Også her er der plads til individet i et trygt fællesskab.  

Nyheder