AKU-center Gnisten
Social service
Skrivning

For fagfolk

På Gnisten tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud for voksne fysiske og psykiske udviklingshæmmede inden for Servicelovens § 104. 

I den forbindelse samarbejder vi med Frederikssund kommune samt flere andre kommuner og er optaget af at understøtte de kommunale fagfolks arbejde bedst muligt. Derfor er vi i tæt dialog med kommunens handicapenhed i alle faser af brugerens indsats. Det gælder ved valg af tilbud, ved opstarten hos os og løbende under indsatsen. 

Herudover arbejder vi professionelt med mål og delmål med afsæt i kommunens individuelt fastsatte mål for den enkelte og dokumenterer løbende brugernes målopfyldelse og går i dialog med sagsbehandleren, hvis der er behov for justeringer. Desuden deltager vi i jævnlige samarbejds- og statusmøder for at sikre det gode samarbejde.  

Vi er optaget af at skabe en god og meningsfuld hverdag med så meget udvikling og vedligeholdelse af kompetencer for den enkelte som muligt. Men vi har også fokus på at bidrage til at skabe de bedste rammer for brugernes liv uden for aktivitets- og samværstilbuddet.

Mere information

Er du sagsbehandler inden for §104, kan du finde information om  målgruppe, ydelser og takster på Tilbudsportalen. Der føres løbende tilsyn med vores tilbud på Gnisten, og du kan også læse seneste rapport fra socialtilsynet på Tilbudsportalen.

Vi følger i øvrigt Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarter for § 104. 

Ønsker du at vide mere om vores aktivitets- og samværstilbud på Gnisten, kan du også kontakte Daglig leder af Gnisten Jens Skaaning på tlf. 21 69 28 09. 


Nyheder