AKU-center Gnisten

For fagfolk

På Gnisten tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud  for voksne fysiske og psykiske udviklingshæmmede, jfr. Servicelovens § 104

Er du sagsbehandler § 104, kan du finde information om  målgruppe, ydelser og takster på tilbudsportalen.   Der føres løbende tilsyn med vores tilbud på Gnisten og du kan også læse seneste rapport fra socialtilsynet på   tilbudsportalen.

Vi følger i øvrigt Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarter som du kan læse mere om på nedenstående link.  

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for § 104 

Paragraf