AKU-center Gnisten

Helhedsorienteret tilbud

Det centrale i vores tilbud er, at den enkelte bruger oplever at være en del af et socialt fællesskab og har en meningsfuld hverdag med gode aktiviteter. Det øger livskvaliteten. Men vi er også optaget af at skabe udvikling og læring, der kan bidrage til at øge brugernes livskvalitet i bredere forstand. Derfor er vores tilbud helhedsorienteret og består af alt tre grundsten:

Socialt liv

Gode og sjove oplevelser sammen med andre, at være en del af et socialt fællesskab og have følelsen af at være vigtig for andre er afgørende for menneskers livskvalitet.

Det afspejler sig både i vores hverdag, hvor vi hver dag har fællesspisning og faste kaffepauser for dem, der kan deltage i det, ligesom vi også har ugentlige idrætsaktiviteter. Vi gør også et stort nummer ud af at fejre fødselsdage og jubilæer for at sætte den enkelte i centrum.

Derudover har vi en del udflugter ud af huset. Udflugterne kan fx være en tur til Hundested Havn, Jægerspris slot, Plantorama, eller det kan være en gåtur i skoven eller på stranden.

Det sociale liv viser sig også ved vores mange gode traditioner. Vi holder bl.a. julefrokost, sommerfest og fastelavn og deltager i festivaler og idrætsdage.

Men vi har også et stort fokus på, at de sociale aktiviteter og omfanget af disse skal være tilpasset den enkelte. Nogle brugere har fx brug for megen afskærmning og magter kun en smule interaktion med andre - og det tager vi altid højde for. 

Sundhed

Sundhed har betydning for både helbred, livskvalitet, funktionsniveau - og egen følelse af mestring. Derfor er kost, motion og livsstil også en del af vores helhedsorienterede tilbud.

Vi har bl.a. udarbejdet en kostpolitik, der handler om at sikre et sundt tilbud med mulighed for frugt/grønt hver dag, begrænsning af fedt og sukker i hverdagen og retningslinjer for fest og fejring. 

Vi arbejder desuden med den pædagogiske spisesituation, dvs. måltidet som en social ramme, der styrker fællesskab, og hvor der er sammenhæng mellem mad, måltid og pædagogik.

Herudover er alle brugere ude på gåture hver dag, ligesom vi har idræt og andre sportslige aktiviteter, fx dans, hver uge, hvor vi opfordrer alle til at deltage i det omfang, de kan, for at bevæge sig og dyrke samvær på tværs af grupperne.

Kompetencer

Målet er, at vores brugere opnår så selvstændig en livsførelse som muligt – og ikke mindst at de udvikler et positivt syn på sig selv. Derfor arbejder vi også med udvikling af personlige og sociale kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. For nogen brugeres vedkommende kan målet også være at vedligeholde kompetencer, og så er det der, vores fokus ligger. 

Det gør vi via aktiviteter, der understøtte udvikling og/eller vedligeholdelse af kompetencer med afsæt i brugernes individuelle målsætninger – fx at lytte til andre, vente på sin tur, tale pænt til andre.

Herudover har vi fokus på aktiviteter og interesseområder, der skaber både glæde og giver succesoplevelser for derved at booste selvværdet og motivationen for endnu mere læring. Det kan fx være at have ansvaret for at dække op til kaffepause eller deltage i idrætsaktiviteter sammen med andre.