AKU-center Gnisten
Social service
Ride på hest

Dagligdagen 

På Gnisten har vi en bred målgruppe, men stadig mulighed for at tilgodese forskelligartede behov - vi gør os umage med, at brugerne skal opleve, at der er plads til alle uanset funktionsniveau og arten af funktionsnedsættelser.

Fælles for alle vores brugere er, at de profiterer af at være i mindre grupper med fast personale. Vi er derfor samlet i tre små grupper - Nord, Midt og Syd -  som giver et trygt miljø med kendt personale, som kender til den enkeltes personlighed og særlige behov.

Hver gruppe har sit eget miljø og er særligt tilpasset den brugergruppe, der er tilknyttet gruppen. Der er 7-8 brugere i hver gruppe. 

De tre grupper har både egne aktiviteter særligt for den specifikke brugergruppe, men deltager også i en række aktiviteter, udflugter og traditioner på tværs af grupperne. På den måde er der mulighed for både at skabe det meget nære, trygge miljø for den enkelte, men også åbne op for socialt samvær, relationsopbygning og gode oplevelser på tværs af hele Gnisten. 

Du kan læse mere om aktiviteterne og dagligdagen i de tre grupper under fanerne i højre side. 


Nyheder